GENSE GRATIS OPLÆG

Belæringskonsulenterne

Blodkongens datter. Fantasy, fiktion og historieformidling

DeShame ll - Bare en joke?

Charanga.dk - Digital Musikundervisning for skoler, musikskoler og orkestre


Digitale teknologier

eTwinning i dagtilbud og grundskolen

eTwinning i gymnasiet

Find og støt elever, som har udfordringer med arbejdshukommelsen


Forbrugerrådet Tænk

Forfattersamtale: Hvad er en normal familie i dag?

Frihed til at vælge det rigtige værktøj

Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen (1)


Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen (2)

Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen (3)

Fællessang fra den nye sangbog, Morgensangbogen (4)

Gyldendal Booktalk


Gør temaer og fag levende med tv og film

Helt i fisk

Hybrid læring med G Suite for Education og Chromebooks

Konkrete materialer i matematik


Løs arbejdets mange forskellige opgaver effektivt med iPad

Multi Math - sproget i matematikken

Nyt dansksystem til mellemtrinnet

Sammen om ordblindhed


Sociale medier, angst og forventninger - alt det de unge kæmper med

Succesfuld digitalisering af AMU

T3kn0l0g1f0rstå3ls3 – almen dannelse eller ligegyldigt add-on?

Teknologiforståelse


To unikke digitale prøver til dansk til 3.-7. klasse

Træn eksamener og oplæg i Virtual Reality

Undersøgende litteraturundervisning

Undersøgende matematik


Underviser du kontekstbaseret og i autentiske skrivesituationer?

#UNGLETLÆST – arbejd litterært med bøger til læsesvage unge

Virtuel undervisning – hvad er de næste skridt?

Wizkids’ dysleksivenlige skoler - et skoleudviklingsprojekt

;